เกี่ยวกับเรา
 

บริษัท เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวิร์ค จำกัด
1556 ตึกนิปปอน ซอยเย็นจิตร ถนนสุทธิสารฯ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2276-0812-5  แฟกซ์.  0-2275-4561

E-mail : info@one2onecenter.com
 
 

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

พ.ศ. 2540
บริษัทฯ นำหลักสูตรคณิตคิดเร็ว MathZone จากไต้หวันเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย
พ.ศ. 2541
บริษัทฯ นำหลักสูตรคณิตพิชิตโจทย์ SAKAMOTO METHOD จากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาทำการเผยแพร่
ในประเทศไทย
พ.ศ. 2545
บริษัทฯ ได้พัฒนาหลักสูตร ONE-2-ONE METHOD ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ ตามความสามารถของนักเรียนแต่ละคน
 
 
Copyright © 2008-2009 www.One2OneCenter.com, All Rights Reserved.